Opłaty miesięczne w sezonie 2018 – 2019

W sezonie 2018/2019 ( wrzesień 2018 – czerwiec 2019,  płatne do 10 dnia każdego miesiąca).

Ustalone są w następującej wysokości:

  1. Grupa najmłodsza –  250 zł
  2. Grupa średnia – 300 zł
  3. Grupa najstarsza – 350 zł

W przypadku uczestnictwa w zajęciach rodzeństwa, obowiązuje ulga w wysokości 50 zł