Uczniowski Klub Sportowy

#Przekaż 1%

W imieniu UKS „OSTROBRAMSKA” zwracamy się z prośbą o rozważenie przekazania na rzecz naszego klubu 1% podatku z rocznego rozliczenia. Po raz kolejny będzie nam w tym pomagać Fundacja Partnerstwo.

Fundacja Partnerstwo po raz ósmy uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której Klub Sportowy UKS „OSTROBRAMSKA” pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszych dzieci .

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT podając :

  • numer KRS: 0000197334

WAŻNE! Proszę koniecznie w składanym zeznaniu podatkowym podać dodatkowe informacje tj. wskazać konkretny cel – wpisać nazwę klubu sportowego i adres:

UKS „OSTROBRAMSKA” 04-175 Warszawa ul. Ostrobramska 72

Tylko to spowoduje, że pieniądze trafią do nas, a nie zostaną na koncie Fundacji

Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”.

Przykład:

H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (Numer KRS) organizacji wybranej z wykazu oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
124. Numer KRS
0000197334
Wnioskowana kwota
Kwota z poz. 126 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 112 po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
125.

WPISAĆ KWOTĘ
XXX zł. XX gr.
I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Podatnicy, którzy wypełnili część H, w poz. 126 mogą podać cel szczegółowy 1%., a zaznaczając kwadrat w pozycji 127 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia , nazwiska In adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 125. W pozycji 128 można podać dodatkowo informację, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
126. Cel szczegółowy 1% UKS „OSTROBRAMSKA” 04-175 Warszawa ul.Ostrobramska 72
128. 129.

X

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz naszego klubu .

Zachęcamy do rozpropagowania tej idei wśród znajomych. Każda złotówka jest dla nas bardzo cenna.