Uczniowski Klub Sportowy

#Nasz klub

Zalążkiem naszego klubu było zamiłowanie do pływania pierwszych trenerów w klubie – Mariusza, Oli i Pawła, pod okiem których, dzieci szybko zaczęły odnosić sukcesy. Wyraźne zainteresowanie, miłość do wody, entuzjazm i wsparcie rodziców, bez których klub nie mógłby istnieć, przyczyniły się do zarejestrowania naszego Uczniowskiego Klubu Sportowego OSTROBRAMSKA w czerwcu 2005 roku i tak od tego czasu klub rozwija się i rozrasta.

Odnosimy dużo sukcesów zarówno na zawodach regionalnych jak i ogólnopolskich. Nasi zawodnicy są finalistami Mistrzostw Polski w swoich kategoriach wiekowych.

Poświęcamy mnóstwo czasu i energii naszym wychowankom – zapłatą są Ich sukcesy.

#NASZE Wartości

Rozwój

Wierzymy, że sport to nie tylko przepłynięte kilometry, ale również szansa na rozwój osobisty. Dlatego oferujemy naszym zawodnikom i zawodniczkom wsparcie w rozwijaniu ich umiejętności nie tylko na pływalni, ale również poza nią. W ramach zajęć dzieci i młodzież rozwijają swoją wytrwałość w działaniu, pewność siebie, wiarę we własne siły oraz samodyscyplinę, niezależnie od osiągniętego wyniku sportowego.

Duma i fair play

Reprezentowanie klubu UKS Ostrobramska to zaszczyt, który wiąże się z odpowiedzialnością i szacunkiem. Dlatego uczymy naszych zawodników i zawodniczki szacunku do przeciwników, sędziów i wszystkich uczestników zawodów. Przekazujemy im, że zwycięstwo osiągnięte w duchu fair play jest najcenniejsze, a szlachetna postawa przynosi szacunek niezależnie od rezultatu.

Zespołowość i Współpraca

Wierzymy, że prawdziwe sukcesy osiąga się poprzez współpracę i wspólny wysiłek. Dlatego kładziemy duży nacisk na budowanie silnego ducha zespołowego, gdzie każdy zawodnik i każda zawodniczka ma swoje miejsce i znaczenie.

Pasja i radość

Wszyscy, od zawodników i zawodniczek, po trenerów lubimy pływać i czerpiemy satysfakcję z uprawiania tego sportu. Swimming is fun!

Zdrowie

W pracy z zawodnikami kierujemy się zasadą Long Term Athlete Development. Koncentrujemy się na wszechstronnym rozwoju naszych zawodników i zawodniczek. Nasza kadra stale podnosi kompetencje trenerskie i aktualizuje wiedzę z zakresu treningu młodzieżowego. 

#Nasza kadra

Nasza kadra charakteryzuje się szerokimi kwalifikacjami. Zaliczają się do nich uprawnienia trenerskie II klasy w pływaniu oraz certyfikaty trenera przygotowania motorycznego, uzyskane w ramach programów Elite Performance Institute akredytowanych przez American Council on Exercise (ACE) oraz National Academy of Sports Medicine (NASM).

#Nasze zajęcia

Trening
pływacki

Podczas treningu pływackiego kluczowe jest właściwe opanowanie technik takich jak styl klasyczny, grzbietowy, motylkowy oraz kraul. Każda z tych technik wymaga specyficznych umiejętności i koordynacji ruchów. Instruktaż czy trening pływacki w naszych grupach dostosowany jest do poziomu sportowego zawodnika. Podczas szkolenia kładziemy szczególny nacisk nie tylko na kształtowanie techniki stylów pływackich, ale również elementów takich jak: starty, nawroty czy pływanie pod wodą.

Trening
triathlonowy

Trening triathlonowy to kompleksowy program przygotowujący do rywalizacji w trzech dyscyplinach sportowych: pływaniu, jeździe na rowerze i bieganiu. Jest to forma treningu wymagająca od zawodnika zarówno wszechstronnej kondycji fizycznej, jak i umiejętności planowania wysiłku oraz zarządzania nim. Program treningowy dla triathlonisty jest zróżnicowany i uwzględnia specyficzne wymagania każdej z dyscyplin. Pływanie rozwija siłę i wytrzymałość mięśniową, jeździe na rowerze przypisuje się znaczący wpływ na rozwój wytrzymałości aerobowej, podczas gdy bieganie skupia się na szybkości, wytrzymałości i efektywności ruchowej.

Trening
ogólnorozwojowy

Trening ogólnorozwojowy w naszym klubie to kompleksowy program mający na celu wszechstronny rozwój fizyczny uczestników. Od najmłodszych lat uczymy naszych zawodników odpowiednich wzorców ruchowych, aby w następnych latach móc bezpiecznie wprowadzać trening z zewnętrznym obciążeniem. Główne cele treningu ogólnorozwojowego to: poprawa koordynacji, zwiększenie wytrzymałości siłowej i mocy, zwiększenie zakresu ruchu w stawach oraz prewencja urazów.