Zarząd

Prezes: Krzysztof Socha
Wiceprezes: Karolina Mazur
Sekretarz: Edyta Kaszewska-Szczepan

Członek: Monika Jarecka – Skorykow

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Robert Cochór
Sekretarz: Maciej Kotowski
Członek: Anna Mizera