Zarząd

Prezes: Tomasz Miękus
Wiceprezes: Monika Jarecka – Skorykow
Sekretarz: Katarzyna Maranda
Członek: Monika Jarecka – Skorykow
Członek: Izabella Suchecka

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Robert Cochór
Sekretarz: Maciej Kotowski
Członek: Anna Mizera